Rapportage 2013

In bijgevoegde rapportage beschrijven we de ontwikkelingen en financiële verantwoording van de Zuiderling over het jaar 2013.