Waarom de Zuiderling?

De Zuiderling wil drie doelen bereiken

Meer geluk en welvaart voor iedereen op Rotterdam-Zuid
De Zuiderling is er voor iedereen, jong en oud, met en zonder baan, arm en rijk. De Zuiderling gaat om het inzetten van je eigen talenten en het gebruiken van andermans talenten. De Zuiderling ondersteunt dat, zonder onderscheid te maken tussen mensen. Door een ander te helpen en jouw talent in te zetten voor een ander vergroot het geluk van de ander maar ook je eigen geluk en welvaart.
Versterken van de bewoners op Zuid en alle bewonersinitiatieven die meedoen
De Zuiderling zorgt ervoor dat de bewoners op Zuid sterker worden doordat zij met hun talent een ander kunnen helpen. Ze worden zo aangesproken op waar ze goed in zijn. Dat geeft een goed gevoel. Ook kan het gemeenschapsinitiatieven meer en nieuwe vrijwilligers opleveren. Hun netwerk wordt vergroot doordat ze door de Zuiderling in contact komen met andere initiatieven. Bewonersinitatieven zijn alle bewoners-, straat-, buurt-, en wijkactiviteiten die een positieve bijdrage leveren aan Rotterdam-Zuid. En waardoor mensen met elkaar verbonden worden. Een paar voorbeelden van dit soort activiteiten zijn: ouderen helpen, Nederlands spreken met iemand die dat nog niet zo goed kan (in een groep of alleen), het groen in de wijk onderhouden, de wijkkeuken laten draaien, een straatfeest organiseren, de speeltuin in de buurt, een kerk, de voedselbank, voorleesmoeder of buurtvader zijn. Het kan van alles zijn. En op Zuid zijn het er heel veel!
Een zo hoog mogelijke omloopsnelheid van Zuiderlingen
1 Zuiderling ≈ ongeveer een 1/2 uur gewerkte tijd. Hoe hoger de omloopsnelheid, hoe meer activiteit. Hoe meer activiteit, hoe meer welvaart en geluk. En: hoe meer activiteit, hoe sneller de Zuiderling vanzelfsprekend onderdeel wordt van de gemeenschap en gemeenschapsactiviteiten. Ook: hoe hoger de omloopsnelheid, hoe meer mensen de munt bij elkaar brengt.