Toekomstige Bewonerstrust

Voor later: Bewonerstrust Rotterdam-Zuid

De Zuiderling BV is opgericht in april 2013. De omschrijving bij de Kamer van Koophandel is: 'De Vennootschap heeft ten doel het in omloop brengen en houden van de ruilmunt op Rotterdam-Zuid zulks ter bevordering van welvaart en geluk op Rotterdam-Zuid'. De bv is op dit moment niet BTW-plichtig (1-7-2013) en de Zuiderling is de enige activiteit van de bv.

De bedoeling is later een stichting of coöperatieve vereniging ‘Bewonerstrust Rotterdam-Zuid’ op te richten. Deze Bewonerstrust neemt de waarde en het meerderheidsbelang over van de bv. Dit betekent dat een batig exploitatiesaldo ten goede komt aan de trust. De waarde (zoals netwerk, intellectueel kapitaal, website, partners) en het saldo (opbrengen -/- kosten) komen vervolgens toe aan door de trust te bepalen initiatieven op Zuid. Voorafgaand aan de oprichting van de Bewonerstrust Rotterdam-Zuid wordt een ‘Raad van Ontwikkeling’ geïnstalleerd. Deze bestaat uit vooraanstaande bewoners, sociale leiders en kwartiermakers op Zuid, bijvoorbeeld van gemeenschapsinitiatieven. Hiermee wordt de Zuiderling nog meer van de bewoners.